Locaties

Reeshof Tilburg

  • EMMA, Bijsterveldenlaan 5
  • Forum, Ketelhavenstraat 248
  • Spaarnwoudelaan 53

De locaties zijn rolstoel toegankelijk en in de directe omgeving kunt u gratis parkeren. 

Postadres

Muijlwijk Voeding en Dieet
Ketelhavenstraat 248 - 5045 NE - Tilburg

Huisbezoek

Op indicatie van uw (huis)arts kan ik u thuis bezoeken.

Telefonische bereikbaarheid

De praktijk is op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 013-2134059. Het kan zijn dat ik tijdens mijn spreekuur de telefoon niet aanneem. U krijgt dan het antwoordapparaat. Wanneer u uw naam en telefoonnummer inspreekt, wordt u binnen een werkdag teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen naar jose@leefstijlendieet.nl.

mais.png

Vergoedingen

Vergoeding via zorgverzekeraar

In 2016 worden de kosten voor dieetadvisering voor drie uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Gemiddeld komt dit overeen met 1 intakegesprek en 3-4 vervolgconsulten bij de diëtist. De geleverde zorg wordt verrekend met uw verplicht eigen risico. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar zijn hierop een uitzondering. Zij hebben géén verplicht eigen risico.

Zorgverzekeraars hebben dieetadvisering vaak opgenomen in hun aanvullende pakketten. Het aantal uren kan per zorgverzekeraar en aanvullend pakket verschillen. Raadpleeg voor meer informatie uw zorgverzekeraar.

Vergoeding via ketenzorg

Dieetadvisering voor mensen met chronische ziekten zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten (CVRM: cardio vasculair risico management) en/of longziekten (COPD) zijn vaak opgenomen in de ketenzorg. Dit zijn regionale samenwerkingsverbanden tussen uw huisarts en andere zorgverleners. Een verwijzing van uw huisarts is dan niet nodig. En hiervoor geldt geen eigen risico.

Is er een verwijzing nodig?

De diëtist is vanaf 1 augustus 2011 direct toegankelijk, dus een verwijzing is niet noodzakelijk. Niet alle zorgverzekeraars volgen deze regel. Daarbij is voor verantwoord advies medische informatie belangrijk. Daarom werk ik bij voorkeur met verwijzing. 

Zelf betalen

Indien u de kosten zelf wilt betalen of onvoldoende vergoeding krijgt, dan gelden de onderstaande tarieven:

De behandeltijd bestaat uit directe tijd (gesprekstijd) en indirecte tijd (o.a. het uitwerken van het dieet- of voedingsadvies, berekenen en analyseren van de voeding, rapportage aan uw verwijzer, administratie, e.d.).

  • Intakegesprek € 90,-
  • Vervolgconsult € 30,-
  • Lang consult/jaarcontrole € 45,-
  • Kort consult € 15,-
papaya.png